Debatt

Vindkraft, hytter og naturvern i Orkland

Vindkraft har i vår satt naturvern på dagsorden i Orkland, både i samband med søknadane om konsesjon for Svarthammaren i mars og gjennom NVE sitt forslag til nasjonale ramme for vindkraft i april.

Kart over inngrepsfrie naturområde i Orkland (dei grøne områda) saman med NVE sitt forslag til areal for vindkraftutbygging i nasjonal ramme for vindkraft (oransje område) og allereie vedtekne vindkraftområde i raudt. NB: Omtrentlege grenser. 

Pluss

Orkland Venstre er stolte over å ha stått i bresjen for den politiske motstanden lokalt og vi seier tydeleg nei til meir vindkraftbygging i urørt natur!