Debatt

Kvifor slik entusiasme for eit regionalt travanlegg?

«Eit travanlegg av denne storleiken er ikkje det vi treng på Fannrem,» skriv Espen Tørset. 

Pluss

Eg undrar meg over den unisone begeistringa som eit regionalt travanlegg på Fannrem blir møtt med av kommunestyret i Orkdal. Er det verkeleg berre ein politisk representant som ser det tragiske i at om lag 100 mål med god matjord går tapt for dette anlegget?