Debatt

Kvifor slik entusiasme for eit regionalt travanlegg?

«Eit travanlegg av denne storleiken er ikkje det vi treng på Fannrem,» skriv Espen Tørset.  Foto: Marte Mona

Pluss

Eg undrar meg over den unisone begeistringa som eit regionalt travanlegg på Fannrem blir møtt med av kommunestyret i Orkdal. Er det verkeleg berre ein politisk representant som ser det tragiske i at om lag 100 mål med god matjord går tapt for dette anlegget?