Startet egen bedrift

— Nå må vi bare markere oss i markedet

Anders Drugli (27) og Stein Hoel Svartbekk (23) satser på egen bedrift. Ett av målene er at begge skal være i full jobb i bedriften innen tre år.

Stein Hoel Svartbekk (t.v) og Anders Drugli har søkt om tilskudd fra kommunen. Søknaden skal behandles av formannskapet onsdag. 

Pluss

Første april i år opprettet Drugli og Svartbekk firmaet O-Mek AS. Gjennom firmaet skal de blant annet drive mekanisk verksted og yte service til andre næringsdrivende og private.