Denne jordhaugen er fredet til midten av juli

Sandsvalen hekker i kolonier, og graver ut reirhull i vertikale jord- og sandvegger.  

Pluss

Bak gamle Orkdal sparebank ligger det en haug med matjord. Den er lagt der av Mardahl Maskin, som arbeider med diverse ting knyttet til blant annet boligprosjektene Gartnerihagen1 og Haldorgården.