Debatt

Liker du korpsmusikk på 17. mai?

Orkdal skolekorps søker nye aspiranter. 

Pluss

For å kunne opprettholde et levedyktig korps trenger Orkdal skolekorps stadig nye aspiranter. Å lære å spille et instrument er noe som man vil ha glede av resten av livet, og flere barn og unge bør gis mulighet til å kjenne på gleden av samspill med andre.