Debatt

Rennebu Sp sitt svar på Karl Olav Mærks spørsmål om vindkraftutbygging

Rennebu Sp har valgt å ta et tydelig standpunkt i forhold til produksjon av vindkraft i vår kommune.
Pluss

I partiprogrammet vårt sier vi følgende;