Leder 13. juni

Kø hos politiet, henvises til sosialen

Flyktningene må ha utlendingspass for å kunne komme i gang med sine nye liv, men ventetida hos Politiet er lang.  Foto: Arkivfoto

Ja, det brukes mer penger på Politiet, men resultatet er allikevel langt fra godt nok

Pluss

Det er blitt skrevet en rekke ledere i avisa Sør-Trøndelag om den utfordrende ressurssituasjonen i Politiet, og vi har etterlyst politisk handling for å sette etaten i stand til å gjøre jobben sin. Eksemplene på at så ikke er tilfelle i dag, er mange. Hver eneste uke meldes det om saker som av ressursmessige årsaker blir liggende så lenge i skrivebordsskuffa hos politiet at sakene enten henlegges eller man må tilby strafferabatt. Det meldes også jevnlig om at politiet må prioritere vekk saker, eller unnlate å rykke ut, som en følge av knappe ressurser.