Leder 13. juni

Kø hos politiet, henvises til sosialen

Flyktningene må ha utlendingspass for å kunne komme i gang med sine nye liv, men ventetida hos Politiet er lang. 

Ja, det brukes mer penger på Politiet, men resultatet er allikevel langt fra godt nok

Pluss

Det er blitt skrevet en rekke ledere i avisa Sør-Trøndelag om den utfordrende ressurssituasjonen i Politiet, og vi har etterlyst politisk handling for å sette etaten i stand til å gjøre jobben sin. Eksemplene på at så ikke er tilfelle i dag, er mange. Hver eneste uke meldes det om saker som av ressursmessige årsaker blir liggende så lenge i skrivebordsskuffa hos politiet at sakene enten henlegges eller man må tilby strafferabatt. Det meldes også jevnlig om at politiet må prioritere vekk saker, eller unnlate å rykke ut, som en følge av knappe ressurser.