- Slike saker skjer ikke ofte i vårt politidistrikt

De fire mennene ble tirsdag fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. De er siktet for grovt ran mot en orkdaling.  

Pluss