Det kan bli kø i Klett-krysset i ti år fremover

Statens vegvesen vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak for å hindre trafikkfarlige kødannelser i i rushtida.

Kø i Storlersbakken i ettermiddagsrushet. 

Pluss

Avisa Sør-Trøndelag har skrevet en rekke artikler om det problematiske Klett-krysset, som er trafikknutepunktet mellom Trondheim og orkdalsregionen. Til tross for at «nye E6» åpnet så sent som i februar, viste det seg raskt at kapasiteten på veien er underdimensjonert, noe som kan fremprovosere farlige situasjoner. Det er spesielt der E6 møter E39, i avkjøringen fra E6 i retning Orkanger, at det hoper seg seg opp lange bilkøer i rushtida.