— Godt å høre at vi ikke har hastverk

Representanter fra mange ulike yrkesgrupper møtte opp da det ble arrangert karrieredag ved Orkdal videregående skole.

Representanter fra blant annet havbruksnæringen, Trønder-energi, Hamos og Karrieresenteret holdt foredrag for elevene. 

Pluss

– Vi trenger dere. Vi ønsker at dere skal dra ut og ta utdanning, for så å komme hjem igjen å jobbe her.