Orkdal bruker minst på barnehager

STORT SLUK: Barnehagedrift koster naturligvis mye penger. I Orkdal kommune hadde man i fjor netto driftsutgifter pålydende 97 millioner kroner til dette formålet. 

Pluss

Yngve Johnsen, En-to-tekst