Stor undersøkelse: – Å gi unødvendige lekser, er det kanskje modent for å slutte med

I løpet av det siste skoleåret har Skaun ungdomsskole deltatt i en undersøkelse om en leksefri skolehverdag.

I månedsskiftet februar/mars stilte niendeklassinger ved Skaun ungdomsskole egne stands, for å presentere egenutviklede forretningsidéer. 

Pluss

113 foresatte, 33 ansatte og 96 elever tilknyttet Skaun ungdomsskole har svart på om hvordan de opplever det at skolen gir lekser.