Orkla industrimuseum

Får 6 millioner kroner

Det er Trøndelag fylkeskommune som har bevilget pengene som skal brukes til nytt museumsbygg.

Nybygget skal koste 105 millioner kroner, og en tredelt finansiering innebærer at det blir 35 millioner på henholdsvis stat, fylke og lokalt. Kreditering: Askim/Lantto Arkitekter 

Pluss

Under forrige ukes møte i fylkestinget var det arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen, som på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Kristelig Folkeparti, fremmet forslaget om å blant annet bevilge seks millioner kroner til Orkla industrimuseum.