Debatt

Inn med Rimelighetsvilkåret!

Den 15.06.2019 ble en skamplett for Norge. Det var dagen da Familien Abbasi ble hentet i sengene sine og deportert.

«Vi bor i verdens rikeste land, et land hvor vi skryter av våre norske verdier. Er en slik politikk noe vi kan være bekjent av?» skriver Trude Tevik Gulbrandsen, som har signert innlegget sammen med Ellen Haugen Bergsrønning, Olga Ucińska, Marit Bjerkås og Siri Grøtjord. 

Pluss

En familie bestående av mor og hennes 3 barn, hvorav kun mor og eldstesønnen på 22 år noengang har vært i Afghanistan. Dette for å vise at Norge er et restriktivt land, hvor det å mistenkes for å lyve for myndighetene skal straffes...hardt.