Debatt

Reflekter over det du er fornøyd med

Vi mennesker har en tendens til å rette oss mot det negative. Det er en kjensgjerning at våre hjerner har størst sannsynlighet for å oppsøke negativ informasjon og lagre disse i minnet.

- Jeg ønsker meg politikere som følger «den gylne middelvei», roser det positive og peker på det vi kan gjøre enda bedre, skriver Øyvind Neeraas.  Foto: Arkiv

Pluss

Dette er selvfølgelig ikke bare dumt. Å erkjenne problemer og ta tak i feil, kan lede oss til bedre løsninger. Men utfordringen er at mange ofte går for langt. Mange dveler ved det negative. Mitt poeng er at kan være lurt å utjevne balansen og finne en gylden middelvei.