Debatt

Reflekter over det du er fornøyd med

Vi mennesker har en tendens til å rette oss mot det negative. Det er en kjensgjerning at våre hjerner har størst sannsynlighet for å oppsøke negativ informasjon og lagre disse i minnet.

- Jeg ønsker meg politikere som følger «den gylne middelvei», roser det positive og peker på det vi kan gjøre enda bedre, skriver Øyvind Neeraas. 

Pluss

Dette er selvfølgelig ikke bare dumt. Å erkjenne problemer og ta tak i feil, kan lede oss til bedre løsninger. Men utfordringen er at mange ofte går for langt. Mange dveler ved det negative. Mitt poeng er at kan være lurt å utjevne balansen og finne en gylden middelvei.