«Vennaopprør» i flertallsgruppa: – Det er første gang jeg er uenig med ordføreren

Ordfører Jon P. Husby (Sp) vil bygge barnehagepaviljonger på Venn nå, men ble ikke hørt av Hoku, som vil avvente brakkebygging inntil forprosjekt Venn er gjennomført.

Mildrid Wiggen Gimseng (Sp) til høyre. 

Pluss

Det ble rabalder og interne splittelser da kommunestyret i Skaun skulle behandle saken om barnehage på Venn. Da kommunestyret behandlet saken første gang, i mai, ble den sendt i retur til Hoku. Ifølge søkertallene for høsten 2019, er det i dag 27 barn som har adresse på Venn som går i Børsa barnehage. I tillegg er det fem til sju barn som sokner til Venn, som går i andre barnehager i bygda. Skaun er én opptakskrets, og det er i dag full barnehagedekning i Skaun. Samtidig er det ledige plasser i Buvika.