Debatt

KrF for bonden

KrF mener at den norske bonden er veldig viktig og fortjener en inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

David Sørli Nielsen. 

Pluss

Tilstrekkelig inntekt er eneste måten å sikre rekruttering til næringen. Vi er også tydelige på at dette ikke bare kan gjelde de største brukene. Derfor er vi stolte av årets jordbruksoppgjør, der bøndene sikres en kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper. Årets oppgjør er første gangen siden 2013 at inntektsforskjellene reduseres. Samtidig styrkes ordningene for små og mellomstore bruk og jordbruksfradraget økes. Det viser at det betyr noe for bonden at landbruksministeren er fra KrF.