Debatt

Ta hele Orkland i bruk

Anders Husdal, Aud Inger Kalseth og Arild Røland representerer Orkland Sp. 

Pluss

Orkland Senterparti er opptatt av å føre en helhetlig politikk som hensyntar og er til nytte for både grendene og sentrum i kommunen vår. «Ta hele Orkland i bruk» OG «Med hjerte for hele Orkland» er slagord Senterpartiet har gått og går til valg på. Vårt politiske regnskap viser at vi leverer resultater som gir slagordet innhold. Eksempler på tiltak som Senterpartiet har bidratt til er utbygginga av Lensvik Helsetun, Meldal helsetun, Mølnbukt barnehage, Folkehelsesentret på Orkanger, Evjen skole, kunstgressbane på Svorkmo, fotballhall på Storås, vann- og avløpsanlegg på Monsetjåren/Svorkmo, oppussing av Orkanger kirke, bedret tilgang på mobilnettet i Husdalen og opprettholdt dagens skolestruktur og rullerende barnehageopptak. For Senterpartiet er det naturlig at vi fortsetter dette viktige arbeidet også i kommende valgperiode.