Debatt

Hva skjer med demokratiet i Halsa og Heim?

Einar Vaagland er ordførerkandidat for Halsalista.  Foto: John J. Storholt

Pluss

Det er ikke til å tro, men i Halsa vurderer ordføreren i disse dager om interpellasjoner skal inkluderes i møtereferatet, og om publikum skal få se videoopptakene fra kommunestyremøtene!