ST sommer

Sommer på hesteryggen

Stall Zaana i Skaun kommune driver til daglig med hestedrift og ride- undervisning. I sommer åpner de for privatundervisning og fire uker med rideleir.

Rideskolelæreren legger ut hindre for elevene sine. 

Hestene merker fort om de som sitter på hesten er urolige eller utålmodige.

Guri Hårstad By
Pluss

Gårdbruker og rideskolelærer ved Stall Zaana, Guri Hårstad By, har travle uker med 11 hester og opp mot 60 rideskoleelever å holde styr på. I tillegg arrangerer hun i sommeraktiviteter for både erfarne og mindre erfarne ryttere.