Trailer mistet 50 tønner sild på veien

Brannvesenet bistår med opprydningsarbeid. De lemper sild med spade opp i tønnene igjen.   Foto: Mari Ytterhus

Pluss