– I år trenger jeg ikke sende dyr til slakt før tida

Etter en ekstremt krevende sommer for landbruket i fjor, ser det langt lysere ut i år.

Kontrasten er stor. Bildene viser samme jorde på Øyum, hos Bjørn Ivar Kvåle. 

Pluss

— Det ser bra ut. Både når det gjelder eng, korn og grønnsaker. Vi er optimistiske, sier Marie Skogrand ved Norsk landbruksrådgivning.