Nå blir problemstrekningen utbedret for millioner

Nå blir veikroppen mer stabil, skulderpartiet på veien blir sterkere og veiskuldra får et større areal. I august blir det asfaltering, og da forsvinner også ujevnhetene i veibanen 

Pluss

På fylkesvei 65 på By i Orkdal er beboerne i området bekymret over at veien er i en slik forfatning at biler til stadighet på vinteren havner i grøfta.