Sauebesetning smittet av mædi. Det finnes ingen kur eller behandling

For første gang siden utbruddet i 2002 er det påvist mædi hos en sauebesetning i Norge.

Lunge fra søye med mædi. Det var mørke fortettede områder i fremre del av lungene og bakover i hovedlappene (piler). I en av de fremre lungelappene var det tydelig emfysem (E). I tillegg fantes små knuter forårsaket av lungeorm i bakre del av lungene.  Foto: Helene Wisløff

Pluss

Ifølge Mattilsynet er det påvist mædi i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på et slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen. De fleste sauer smittes av mædi som lam, men det tar flere år å utvikle sykdom.