Debatt

En garantist for solidaritet med de svakeste

Anne Mari Svinsaas er andrekandidat på Orkland SVs liste til kommunevalget. 

Pluss

Solidaritet. Ordet var et mye brukt begrep i fagbevegelsen og på venstresida i norsk politikk for en del år siden. Nå hører vi ikke ordet brukt så ofte lenger.