Innfrir kravet på responstid med ett minutt

De nasjonale ambefalingene for responstid sier at 90 prosent av ambulansene i tettbygde strøk bør være fremme innen 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. 

Pluss

Ambulanseforbundet har utviklet et responstidsbarometer som viser faktisk responstid på ambulansen.