Planlegger 100 meter langt senter i sentrum

Mat, opplevelser og aktiviteter står i sentrum for Salvesen & Thams' planer for nytt bygg på Sæther-eiendommen.

Slik kan mat- og opplevelsessenteret på Rømme bli. Illustrasjonen viser steinbelagt plass nærmest Tverradkomsten, her vil det imidlertid bli plen og planter. 

Pluss

Salvesen & Thams' planer for tomta der den mye omtalte Sæther-gården tidligere sto, er i nå ferd med å bli konkrete.