Har fått venner fra hele verden

Ingrid Skogrand Snekvik har fått venner fra hele verden gjennom jobben hun har ved campingen som hun tok over etter sin far.

Ingrid Skogrand Snekvik tok over Skogrand camping i 1996, etter hennes far Olav Skogrand, som åpnet campingen våren 1987.  Foto: Jørund Moltubakk

Pluss

Ingrid Skogrand Snekviks latter høres før vi ser henne. Hun står utenfor resepsjonsbygget som ble reist i fjor og prater i telefonen. Latteren til tross, skjønner vi at det er arbeid det gjelder.