Oppsynet intensivert etter at storlaks ble funnet filetert flytende i elva

Her på sone 5 ble en filetert storlaks funnet flytende i elva i slutten av juni.  

Pluss

Fredag 28. juni ble det funnet en hunnlaks flytende i de nedre delene av elva. Fisken på 101 centimeter, var blitt kleppet, filetert og kastet ut i elva.