- Jeg føler jeg har vunnet i lotto

Gårdbrukeren Torleif Moe på Vormstad har fått tilført 100 dekar kornareal.

Torleif Moe opplever jordflyttinga som om han har vunnet i lotto.  Foto: ARKIV

Pluss

Landets største jordflyttingsprosjekt ser ut til å bli meget vellykket. - Jeg føler jeg har vunnet i lotto.