- Jordflytting må være siste utvei

Bondelagslederne er glad for at jordflyttingsprosjektet ser ut til å lykkes, men er fortsatt kritisk.

Bondelagsleder Jon Fredrik Skauge håper at jordflyttingsprosjektet ikke fører til økt press på matjorda i Norge. 

Pluss

- Nå er det kanskje litt tidlig å slå fast at prosjektet er en ubetinget suksess, da det vil gå noen år før man får hele svaret. Jeg tenker da på hvor stor avling det blir, og ikke minst på kvaliteten. Men når det er sagt, så vil jeg understreke at jeg synes det er positivt at prosjektet ser ut til å være vellykket. Men fra et bondelagsperspektiv må jeg understreke at jordflytting uansett må være absolutt siste utvei, da jeg mener at jorda bør ligge der den er, sier Jon Fredrik Skauge, bondelagsleder i Orkdal.