Skrenskjøring på tørr asfalt

Pluss

Skrenskjøring langs veien over Skaunaskogen har vært en utbredt «sport» vinters tid i mange år. Det kan virke som om denne aktiviteten er blitt en «kultur» som går i arv til nye generasjoner sjåfører.