- Jordflytting var en forutsetning for oss

Norsk kylling-direktøren gleder seg over flotte kornåkrer på Vormstad.

Kjell Stokbakken (til høyre), her sammen med Rema-sjef Ole Robert Reitan, gleder seg over fine kornåkrer på Vormstad. 

Pluss

Jordflyttingsprosjektet som er utført i forbindelse med Norsk kyllings utbygging i Furumoen må regnes som nybrottsarbeid i Norge.