Flere tar kontakt om sommeren

Hjelpeapparatet i Orkdal kommune og frivillige organisasjoner samarbeider for å gi pårørende til rusavhengige et godt tilbud, også i ferietiden.

Dersom du er pårørende til noen med rusproblemer, kan du ta kontakt med Orkdal kommune eller Al-Anon, sier fagleder i orkdal kommune Siv Åse Syrstad og medavhengige i Al-Anon Wibeche Toft og Cecilie Husdal. 

Pluss

Psykologspesialist og fagleder ved avdeling for psykisk helse og rus i Orkdal kommune, Siv Åse Syrstad, forteller at de opplever at flere tar kontakt i ferien.