Hotell Heim i særklasse

Lista er allerede lagt skyhøyt før spelet setter i gang, etter flere år med gode anmeldelser og gode tilbakemeldinger fra publikum. Årets spel i Wesselgården skuffer ikke.

Christine Rosøy Kjønsvik og Andreas Ven Langø, som henholdsvis hotelleier Olivia Storhaug og hovmester Jonathan Hanssen, trekkes fram av vår anmelder. 

Pluss

Spelet i Wesselgården anno 2019 bød, som det alltid gjør, på forviklinger, intriger, kjærlighet, politikk og moral.