Debatt

Ny brannstasjon framfor skoler og Orkdal Helsetun

Se for deg dette: Orkdal kommune kan spare inntil 30 millioner kroner (muligens enda mer) på å oppgradere dagens brannstasjon til fullverdig standard i stedet for å bygge på ny tomt.

Orkdal kommune kan spare inntil 30 millioner kroner på å oppgradere dagens brannstasjon til fullverdig standard i stedet for å bygge nytt, mener Småbylista. 

Pluss

Med 30 millioner til overs kan vi gi eldre ved Orkdal Helsetun bedre boforhold. I tillegg har vi råd til å utbedre bygningsmessige mangler ved Gjølme, Orkanger og Årlivoll skoler sånn at elever og ansatte får en bedre arbeidsdag.