Kommunens eiendom forfaller: Trenger oppussing for 150 millioner kroner

Skaun kommune har pådratt seg et vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg på nærmere 150 millioner kroner.

Disse bildeutsnittene er fra kommunale bygninger i Skaun, som for eksempel Aarvåk, rådhuset, Rossvollheimen, skoler og barnehager. 

Pluss

Det er sivilingeniør Anders Overrein AS som på vegne av Skaun kommune har gjennomført ei tilstandsregistrering på den kommunale bygningsmassen. Bakgrunnen for dette arbeidet er kommunens behov for å få etablert en eiendomsstrategi, deriblant en langsiktig vedlikeholdsplan.