Debatt

Veistandard og trafikksikkerhet

Alle ønsker vi å kunne ferdes trygt og sikkert i trafikken og unngå ulykker med personskader og dødsfall.

«Manglende autovern over Midtskogen er blitt tatt opp av foreldreutvalg på skolen så langt tilbake som på 1980-tallet,» skriver Eindride Einum. 

Pluss

Myndighetene har satt gode visjoner om sikkerhet i trafikken. Det gjøres mye bra på området, og Meldal Grendalag setter stor pris på de små tiltaka som er gjort når det gjelder å bygge gang- og sykkelbane i nærmiljøet de senere årene.