Leder 25. juli

Jordflytting bør kunne styrke jordvernet

Her ser vi resultatet av årets jordflytting. 

Det er der kampen bør stå nå, det vil jordvernet vinne på.

Pluss

skyter kornåkeren som ble flyttet fra Furumoen til Vormstad for å gi plass til Norsk kylling, og for det vanlige øyet virker den like fin og frodig som noen annen åker i Orkdal. Leder i Orkdal bondelag, Jon Fredrik Skauge, uttalte i forrige uke til ST at han var glad for at prosjektet i Orkdal ser ut til å bli vellykket, men er fortsatt negativ til det som har skjedd her i Orkdal. Han er også tydelig på at jordflytting ikke må bli et argument for å legge beslag på nye jordbruksarealer. Også leder i Orkdal bonde- og småbrukarlag, Steinar Røhme, deler samme tanker som Skauge. Han mener industri- og boligutbygging ikke forsvarer beslag av matjord, selv om jorda flyttes til et uproduktivt areal. Med det som utgangspunkt, er han også fortsatt negativ til bygging av travbane på Fannrem.