Leder 27. juli

Det koster bare brøkdeler å reparere underveis

Disse bildeutsnittene er fra kommunale bygninger i Skaun, som for eksempel Aarvåk, rådhuset, Rossvollheimen, skoler og barnehager.  Foto: Anders Overrein AS

Hadde private latt sine eiendommer forfalle slik, så hadde de enten blitt husløse på et tidspunkt, eller de ville blitt ruinert

Pluss

Denne uka kunne ST avsløre at Skaun kommune har pådratt seg et vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg på 150 millioner kroner. Det er sivilingeniør Anders Overrein som har gjennomført ei tilstandsregistrering av 21 400 kvadratmeter bygningsmasse, og konkludert med at undersøkt bygningsmasse har et etterslep på 55 millioner kroner. Ut fra undersøkt bygningsmasse, har konsulenten regnet seg fram til at vedlikeholdsetterslepet på den totale bygningsmassen altså beløper seg til 150 millioner kroner.