Millionbeløp å spare på å bygge én felles skole

En ny rapport viser at Skaun kommune kan spare opp mot 2,4 millioner kroner i årlige driftskostnader ved å bygge én felles skole for hele øvre Skaun.

Slås oppvekstsentrene på Venn og Jåren sammen ved at det bygges ett felles oppvekstsenter, vil Skaun kommune spare 2,4 millioner kroner på drift per år.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

Skaun kommune har bedt Norconsult å utrede ti ulike alternativer for skole- og barnehageutbygging for skolekretsene rundt Laugen - Jåren-Råbygda, Venn og Eggkleiva. Tre alternativer peker seg ut som billigst, og alle de tre innebærer ny felles skole på Venn.