Skolestruktur i øvre Skaun

- Vi ønsker at det skal lyse i alle vindu

Det sier skaunordfører Jon P. Husby.

Skaun-ordfører Jon P. Husby peker på at penger ikke betyr alt, at det har sin pris å fjerne infrastruktur fra grendene også.  Foto: Erik Eikrbrokk

Pluss

Norconsultrapporten som viser kostnader knyttet til de ulike skole- og barnehagealternativene i øvre Skaun, vil i høst ligge på bordet til politikerne i Skaun. Det store spørsmålet som politikerne etter hvert må svare på når de skal ta stilling til hvilket alternativ man skal gå for, er: