– Dette er en meget alvorlig sak. Vi må plukke ned elefanten så fort som mulig

Tidligere i juli kunne avisa Sør-Trøndelag avsløre at Skaun kommune har et vedlikeholdsetterslep på kommunale bygninger på til sammen 150 millioner kroner. Før sommeren ble rapporten lagt frem for politikerne.

Bjørn Hammer (til venstre), Jon P. Husby og Asbjørn Leraand. 

Pluss

Bakgrunnen for arbeidet gjort av sivilingeniør Anders Overrein AS er kommunens behov for å få etablert en eiendomsstrategi, deriblant en langsiktig vedlikeholdsplan. Før sommeren var en ansatt hos sivilingeniøren til stede på rådhuset i Børsa for å orientere de folkevalgte politikerne om den oppsiktsvekkende rapporten. I møtet la Kirsti Stubbe frem flere eksempler på lite lønnsom byggforvaltning i Skaun.