Leder 3. august

Vær tydelig på skolestruktur før valget

Alle partiene bør avklare sitt syn på skolestruktur sør i Skaun før valget. 

Pluss

Kommunevalget står snart for døra. Mellom partiene i Skaun har det vært lite bråk og uenighet den siste fireårsperioden. Ting ser ut til å ha gått brukbart på skinner, og det har dermed ikke vært så mye å krangle om. En sak hvor det i utgangspunktet finnes fundamentale uenigheter, er eiendomsskatt. Men også her har man funnet løsninger som har gjort alle glade, til og med Fremskrittspartiet, som er en profilert motstander mot denne skatten. Det har skjedd ved at kommunen har valgt å ikke kreve inn skatt for siste kvartal, da regnskapet på det tidspunkt av året har gitt rom for det.