Anlegget blir dobbelt så stort

Det skal flyttes 10,8 mål jord i forbindelse med Lerøy Midts utvidelse av settefiskanlegget i Belsvika.

Den røde trekanten viser arealet jorda skal flyttes til; ved krysset der Belsvikveien møter Gjengstøveien. 

Pluss

På sensommeren i fjor kom Fylkesmannen med en innsigelse til planene for utvidelse av smoltanlegget i Belsvika i Hemne.