Vil åpne gammel bekk på Nerøra

Orkland MDGs tredjekandidat mener det er mange gode grunner for å åpne den gamle bekken.

Her - like øst for Thamshavnveien - går Nerviksbekken over i rør. Johan Randahl vil åpne bekken. 

Deler av Nerviksbekken er åpen, og nå ønsker Johan Randahl å legge bekken åpen helt til den når sjøen. 

På denne tomta, rett øst for Thamshavnveien, ønsker Randahl å anlegge en dam som også kan ha funksjon som fordrøyningsbasseng. 

Randahl ønsker å åpne bekken fra punktet der det står «inntak stenges» - og at den følger den blå traseen ut i fjorden. 

Pluss

Johan Randahl ønsker å åpne Nerviksbekken, som i dag er delvis lagt i rør.