Økte omsetninga med 57 millioner kroner

Og passerte 200 millioner for aller første gang.

Daglig leder Lars Ole Hageskal kan se tilbake på et rekordår i 2018. 

Vi har en solid arbeidsstokk med lite gjennomtrekk. Det er en av suksessfaktorene.Lars Ole Hageskal

Pluss

2018 ble nok et toppår for vindusprodusenten Lian Trevarefabrikk i Hemne. Bedriften fikk ei omsetning på vel 225 millioner kroner. Det er første gang de passerer denne «200-milepælen». 225 millioner kroner tilsvarer ei økning på ca. 57 millioner. Bare økninga i seg selv, tilsvarer ei omsetning mange bedriftsledere ville vært stolte av.

Driftsresultatet ble nærmere 23 millioner kroner, og bunnlinja viser 18 millioner kroner. Her er endringene mindre enn året før, men begge har økt.

Bedriften har hatt en eventyrlig vekst de siste åra. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2007 da omsetninga passerte 100 millioner kroner for første gang. Etter en liten «uforskyldt» nedtur på grunn av finanskrisen de neste åra, slo de rekorden fra 2007 i 2012, og siden har det gått bare én vei.

God markedsandel

— Vi konstaterer at vi har hatt en fin vekst også fra 2017 til 2018, men vi må understreke at vi ikke vil ha vekst for vekstens skyld. Vi må også få med bunnlinja på den samme utviklinga, og det har vi klart, sier daglig leder Lars Ole Hageskal.

Noe av veksten forklarer han med at Lian Trevarefabrikk har gjenopptatt sitt program for utadslående vinduer.

— Vi har kjøpt en av fabrikkene til vårt søsterselskap Natre Vinduer AS. Denne fabrikken ligger i Meråker, og selv om vi formelt overtok fra 1. januar i år, ble disse vinduene produsert der i fjor. Det meste av veksten kan nok forklares gjennom aktiviteten her på Kyrksæterøra, men Meråker har altså bidratt, sier han.

Lian Trevarefabrikk har en markedsandel på 15–20 prosent av prosjektmarkedet på vinduer i Norge.

1. januar overtok Lian fabrikken i Meråker. 2. januar var skiltet på plass. 

 

170 ansatte

For regnskapsåret 2019, vil også Meråker-fabrikken være inkludert, og Hageskal ser at det kan gi noen andre tall.

— Vi vil nok fortsette veksten, men det blir ei utfordring å få med bunnlinja det første året når du overtar en ny fabrikk helt fra scratch, med tilhørende store investeringer. Men alle investeringer, både på Kyrksæterøra og Meråker, gjøres selvsagt med tanke på bedre lønnsomhet på sikt. Det er også i tråd med vår strategi at vi skal jobbe langsiktig, sier Hageskal, og legger til at solide overskudd over tid også bidrar til å møte utfordringene når de dårlige tidene kommer.

— Vi vet de kommer, men ikke når, sier han.

Lian Trevarefabrikk har i dag 110 ansatte ved fabrikken på Kyrksæterøra. Til sammenligning var antallet 72 i 2015. I Meråker er det 60 ansatte.

Fortsatt Kyrksæterøra

Hageskal berømmer de ansatte, og tilskriver dem mye av æren for at Lian Trevarefabrikk – heleid av danske Dovista AS – fortsatt er Hemnes nest største private arbeidsplass etter Wacker Holla Metall.

— Vi har en solid arbeidsstokk med lite gjennomtrekk. Det er en av suksessfaktorene, og en utvilsomt en av fordelene med å være på et sted som Kyrksæterøra. I en storby ville dette vært annerledes. Flertallet av dem som slutter er gjennom naturlig avgang. Vi er glad for en slik stabilitet.

— Og fabrikken skal fortsatt ligge på Kyrksæterøra?

— Ja, det skal den!

 

Godt tatt imot

Selv forsøker Hageskal å være til stede så mye det er praktisk mulig i Meråker.

— Fabrikken i Meråker er for det første en selvgående enhet, med egen produksjonssjef som rapporterer direkte til meg, i likhet med hvordan vi har det på Kyrksæterøra. Selv forsøker jeg å legge inn minst én tur i uka til Meråker, da jeg føler det er viktig å være synlig der også.

— Hvordan er det tatt imot at Lian-skiltet når er festet på taket på fabrikken i Meråker?

— Veldig positivt. Både de ansatte og lokale myndigheter i Meråker har hilst oss velkommen, sier Lars Ole Hageskal.