Økte omsetninga med 57 millioner kroner

Og passerte 200 millioner for aller første gang.

Daglig leder Lars Ole Hageskal kan se tilbake på et rekordår i 2018. 

Vi har en solid arbeidsstokk med lite gjennomtrekk. Det er en av suksessfaktorene.Lars Ole Hageskal

Pluss

2018 ble nok et toppår for vindusprodusenten Lian Trevarefabrikk i Hemne. Bedriften fikk ei omsetning på vel 225 millioner kroner. Det er første gang de passerer denne «200-milepælen». 225 millioner kroner tilsvarer ei økning på ca. 57 millioner. Bare økninga i seg selv, tilsvarer ei omsetning mange bedriftsledere ville vært stolte av.