– Responsen vi har fått har vært helt overveldende

Arrangørene av Parkliv har fått gode tilbakemeldinger etter årets festivalhelg. Framtiden til senere festivaler er imidlertid uklar, og avhenger blant annet av et møte med OIF.

Medarrangør av Parkliv, Daniel Mandal, forteller om engasjement og mange lovord etter årets festivalhelg. 

Pluss

Medarrangør Daniel Mandal forteller om overveldende respons etter at Parkliv ble arrangert i idrettsparken på Orkanger forrige helg. Tilbakemeldingene gjør arbeidet verdt strevet, men oppgjøret etter årets festival er fremdeles underveis.