— Kommunen driver en heksejakt på vår bedrift

Ble truet med utestengelse fra framtidige oppdrag om de ikke «skjerper seg».

Daglig leder Lars Aunbakk forventer å få en profesjonell behandling av Hemne kommune, og er svært kritisk til enhetslederens språkbruk i dialogen med selskapet. 

Det er veldig alvorlig at vi blir truet med utestengelse fra framtidige oppdrag, og det er heller ingen grunn til å stenge oss ut. Lars Aunbakk

Pluss

Maskinentreprenøren Opsal og Fjelnset AS på Vinjeøra i Hemne har sendt en bekymringsmelding til Hemne kommune om hvordan de føler seg behandlet av enhetsleder Magne Jøran Belsvik.