Leder 8. august

Suksesshistorier som skaper stolthet og identitet

Lian Trevarefabrikk setter stadig nye rekorder.  Foto: Illustrasjon

En viktig suksessfaktor for hemnebedriften har vært å hele tida ruste seg for framtida

Pluss

Fra nyttår skal Hemne, Halsa og deler av Snillfjord smelte sammen til én kommune - Heim kommune. Og nykommunen vil ha mye å være stolt over og som forener innbyggerne fra de ulike geografiene. Kultur og idrett står sterkt. Det samme gjør landbruket, og ikke minst næringslivet forøvrig. I Halsa er Vaagland båtbyggeri en solid hjørnesteinsbedrift med historie helt tilbake til 1927. I Hemne finnes flere hjørnesteinsbedrifter, med Wäcker Holla som den store giganten, men med flere mindre som relativt sett også er store og som står for mye verdiskaping.